Šaukiamas KA narių visuotinis susirinkimas

Birželio 12 d. šaukiamas Kaniterapijos asociacijos (KA) narių visuotinis susirinkimas.

logiukas Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Kaniterapijos asociacijos metinės veiklos ataskaita. Pranešėja – KA prezidentė V.Pakalniškienė.
  2. Kaniterapijos asociacijos Įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas.
  3. Einamieji klausimai.

Visuotinis narių susirinkimas vyks birželio 12 d., pirmadienį, 17.30 val. Visorių g.8, Vilnius (LKD Mokymo centro salė).

KA Valdyba