Mano šuo geras… ar to pakanka, kad būtų galima jį vestis į užsiėmimus arba susitikimus su vaikais?

Ar šuo gali dalyvauti susitikimuose, edukaciniuose bei terapiniuose užsiėmimuose sprendžia ne pats šeimininkas, šuns vedlys, o nešališka komisija.

Visiškai natūralu, kad šeimininkui (šuns vedliui) jo šuo yra „pats pačiausias“, tačiau tai subjektyvi tik vieno žmogaus nuomonė…

Terapinių šunų atveju, juos vertina 3 nepriklausomų specialistų komisija, kuri pagal tarptautinius standartus, kitų šalių ilgametę patirtį vertina šuns psichines bei kitas savybes ir, šuniui išlaikius specialų egzaminą, suteikia atitinkamą pažymėjimą.

Kaniterapijos asociacija yra IAHAIO narė, taigi, savo veikloje bei atrinkdama ir ruošdama šunis, vadovaujasi visuotinai pripažintu „White paper“ reglamentu.

Organizacija (ne privatus asmuo, o juo labiau – pats šuns šeimininkas!) vykdo šunų egzaminus ir išduoda pažymėjimus. Tai reiškia, kad organizacija tampa atsakinga už minėto šuns bei vedlio veiklą, taip pat tampa atsakinga ir už gyvūno gerovę.

Vaikų ugdymo, medicinos bei kitos įstaigos, kviesdamos bei leisdamos savo aplinkoje vykdyti edukacinę, terapinę ar kt. veiklą su šunimis, pirmiausia turi įsitikinti, kad susitikime ar užsiėmime su ugdytiniais arba pacientais dalyvaujantys šunys yra išlaikę egzaminus ir turi galiojančius pažymėjimus. Taip pat svarbu pasidomėti, ar šunų vedliai yra baigę atitinkamus mokymus, kursus, ar turi tai liudijančius sertifikatus.

Kaniterapijos asociacija visada iš anksto su įstaigos vadovas aptaria užsiėmimų pobūdį, tikslus, numato atsakingus asmenis. Yra pasirašomas abipusis sutikimas, kad tokie susitikimai ar užsiėmimai būtų organizuojami toje įstaigoje; apie šiuos renginius būtinai informuojamas VMVT atitinkamas padalinys. Taip pat pasirūpinama raštiškais vaikų tėvų/globėjų sutikimais.

Šunų egzamino nuostatai.

DĖMESIO: terapinių šunų registras čia: http://www.kaniterapija.eu.