Kiek laiko galioja ir kaip atrodo terapinio šuns pažymėjimas?

Kaniterapijos asociacija vykdo savo veiklą ir testuoja būsimuosius terapinius šunis, vadovaudamasi Lenkijos kaniterapeutų (Polskie towarzystwo kynoterapeutyczne, PTK) ir KA standartais. Tarp šių standartų – šuns išlaikyto egzamino galiojimas vienerius metus. Praėjus vieneriems metams, šuo vėl turi perlaikyti egzaminą. Sėkmingai išlaikęs, vėl gauna tai patvirtinantį pažymėjimą.

Kodėl toks trumpas terapinio šuns pažymėjimo galiojimo laikas? Todėl, kad per vienerius metus gali pasikeisti šuns fizinė ir emocinė sveikata. Pasitaiko atvejų, kai terapinis šuo dėl darbo krūvio arba kitų priežasčių „perdega“: dirba mechaniškai, ne visada užmezga norimą kontaktą su pacientais, tampa dirglesnis ir pan. Ir tai visiškai natūralu, juk šuo gali emociškai ir fiziškai pervargti.

Iš naujo perlaikant egzaminą, pro egzaminų komisijos (egzaminuoja 3 nariai, tarp jų negali būti šunį ruošusio trenerio) akis neprasprūsta šuns elgsenos bei sveikatos pokyčiai. Visada atsižvelgiama į gyvūno gerovę.

Kaniterapijos asociacijoje yra saugomos egzaminus laikiusių šunų bylos, protokolai, kur parašais patvirtintos egzaminų komisijos pirmininko bei narių pastabos, rekomendacijos, ką reikėtų tobulinti, kas šuniui arba vedliui sunkiau sekėsi. Egzamino eiga paprastai filmuojama, šuo fotografuojamas. Iš naujo perlaikant egzaminą, būtinai atsižvelgiama į ankstesnes egzaminų komisijos pastabas.

2017 m. kovo 30 d. KA Valdybos posėdyje nuspręsta:

Šunys, pirmą kartą išlaikę terapinio šuns egzaminą, turi įgyti teisę ir gauti terapinio šuns pažymėjimą 1 (vieneriems) metams. Šunys, išlaikę terapinio šuns egzaminą antrą kartą, įgyja teisę ir gauna terapinio šuns pažymėjimą 2 (dvejiems) metams. Jeigu šuo per metus nedalyvauja nei terapijos, nei edukacijos užsiėmimuose bei kt. socialiniuose projektuose, turi sveikatos sutrikimų (kalytės – po šuniavimosi, šunys po operacijų, sunkių ligų), kilus abejonių dėl fizinės bei psichinės šuns sveikatos, KA Valdyba inicijuoja egzamino perlaikymą.

Kaip atrodo KA išduotas terapinio šuns pažymėjimas – žr. nuotraukoje.

svente-pazym-ka

Kaniterapijos asociacijos Šunų egzamino nuostatai.

REKOMENDACIJA: vaikų ugdymo, medicinos ir kt. įstaigų vadovai, kviesdami į savo įstaigas kaniterapijos paslaugas teikiančius asmenis, turi paprašyti pateikti galiojančius terapinių šunų pažymėjimus, šunų sveikatos pažymas bei kaniterapijos asistentų (šunų vedlių) sertifikatus.

Pastaba: ši informacija paskelbta 2015 05 06, šiuo metu KA šunų pažymėjimai horizontalūs.