Kokį egzaminą laiko terapinis šuo?

Pagal Kaniterapijos asociacijos veiklos standartus terapinis šuo egzaminuojamas kartą per metus. Praėjus metams ir terapiniam šuniui vėl sėkmingai perlaikius egzaminą, vėliau jis laiko egzaminą kas dvejus metus.

Šuo turi išlaikyti bendrąją (susideda iš septynių dalių) ir specialiąją (susideda iš penkių dalių) egzamino dalį.

Egzamino metu tikrinama, kaip šuo toleruoja nepažįstamą, keistai besielgiantį, garsiai šaukiantį ir gestikuliuojantį, prie šeimininko artėjantį žmogų; ar neturi šeimininko saugojimo instinkto; kaip šuo jaučiasi minioje ir tarp kitų gyvūnų; kaip reaguoja į stiprius akustinius, vizualiuosius ir kvapų dirgiklius bei kt.

Šuns testas terapijai.

Šunų egzamino nuostatai.