Seimas patvirtino PA sveikatos priežiūros įstatymą

2020 m. sausio pradžioje Lietuvos Respublikos Seimas patvirtinto LIETUVOS RESPUBLIKOS PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMĄ (Nr. XIIIP-3570(2).

 

Lokis ir mergaite

Naujasis įstatymas įsigalios nuo 2021 01 01, o šiuo metu  Vyriausybė bei sveikatos apsaugos ministras turi parengti ir iki 2020 m. lapkričio 1 d. priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius, arba poįstatyminius, teisės aktus.

Susipažindami su įstatymu, atkreipkite dėmesį į 9 straipsnį, kuriame kalbama apie fizinio asmens teisę verstis licencijuojama PA sveikatos priežiūros veikla: „…fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto  licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus“.

Privalomas šunų testavimas, reikalavimai, keliami terapiniam šuniui ir kt. aspektai  bus aptarti poįstatyminiuose aktuose, kurie Aplinkos ministerijos sukurtoje darbo grupėje šiuo metu jau rengiami ir derinami su suinteresuotomis pusėmis.

Terapinė veikla su specialiai paruoštais, egzaminus išlaikiusiais šunimis bei mokymus baigusiais specialistais tampa vis atsakingesnė.

Įstatymo tekstas.

Guodos Kavaliauskaitės nuotr.