Šuns vedlys išvykęs. Ar gali kitas žmogus su tuo terapiniu šunimi vesti užsiėmimą?

Terapinis šuo išlaiko egzaminą su konkrečiu vedliu ir būtent ši pora užsiima terapine veikla. Egzaminas yra „protokoluojamas“, šuns pažymėjime įrašomi vedlio duomenys. Jei su tuo pačiu šunimi nori dirbti KITAS VEDLYS, JIS PIRMIAUSIA TURI IŠLAIKYTI EGZAMINĄ SU MINĖTU ŠUNIMI.

kia triukai

Antra, terapinio užsiėmimo kokybė neturi nukentėti (naujam žmogui sudėtingiau suvokti, kas ir kaip turi būti daroma, kas akivaizdžiai sekasi, o kas – ne, ką operatyviai būtina keisti ir t.t.). Be to, naujam žmogui galbūt labiau rūpės, kaip suvaldyti šunį, o ne atkreipti dėmesį, kokių poreikių turi pacientas.

Trečia, kyla grėsmė pacientų/vaikų saugumui, neužtikrinamas sklandus terapinių užsiėmimų tęstinumas, nusistovėję ritualai, atpalaiduojanti atmosfera, darni veikla.

Ketvirta (nors išties norėtųsi iškelti į pirmąją vietą!), kyla pavojus šuns gerovei. Juk būtent vedlys, kuris su šunimi praleidžia daug laiko treniruotėse, užsiėmimuose, ilsėdamiesi,  kartu gyvendami, nesunkiai ir greitai „perskaito“ menkiausius šuns kūno signalus, mato, kokia emocinė ir fizinė šuns būsena bei sveikata, žino, kokie yra šio šuns poreikiai.

Penkta, užsiėmimo metu terapinio šuns savijauta turi išlikti stabili, tai nepaprastai svarbu. Kartą suklydę, kažko nepastebėję, galime prarasti šuns pasitikėjimą ir norą dalyvauti terapinėje veikloje.

Šešta, pacientai, o ypač vaikai, prisiriša ne tik prie terapinio šuns, bet ir prie vedlio. Pažįsta žmogų, supranta jo kalbą, elgesį, lengviau bendrauja. Bet koks pasikeitimas, o ypač emocinių bėdų kamuojamiems pacientams, kelia įtampą.  Naujo žmogaus atsiradimas gali išprovokuoti nepagrįstą baimę ar susijaudinimą, gali netgi atsirasti atstūmimo reakcija.

Septinta, patikėti savo terapinį šunį kažkam – kad ir šeimos nariui ar geram draugui – yra neatsakinga ir rizikinga. Užsiėmimo metu įvykus nelaimingam atsitikimui, incidentui ar nesusipratimui, atsakytų – kas? Tegul bent šis klausimas priverčia susimąstyti tuos, kurie kviečia į savo įstaigas terapinius šunis, ir tuos, kurie šios veiklos imasi.

Vėtrės Antanavičiūtės nuotraukoje terapinis šuo Kia ir vedlė Joana Grygutis.

Terapinių šunų registras