Apie mus

Kaniterapijos asociacija įkurta 2013 metais (įmonės kodas 303127785).

Pirmasis kaniterapijos pagrindų seminaras įvyko 2010 m. rudenį Vilniuje – patirtimi dalijosi Latvijos kaniterapeutai. 2012 m. pabaigoje vykusiame seminare pranešimus skaitė Lenkijos kaniterapeutų sąjungos steigėjai. Besidomintieji terapinėmis šunų savybėmis susipažino su kaniterapijos pagrindais, prasidėjo bendradarbiavimas, o vėliau vis dažniau buvo organizuojami mokymai bei vasaros stovyklos. Buvo organizuoti kaniterapijos asistentų bei kaniterapeutų mokymai.

Kaniterapijos asociacija nuo 2016 m. balandžio 1 d. yra Tarptautinės žmogaus ir gyvūnų sąveikos organizacijų asociacijos (International Association of Human-Animal Interaction Organizations, IAHAIO), kuri vienija apie 90 įvairių pasaulio šalių organizacijų, narė (http://www.iahaio.org). 

Savo veiklą asociacija grindžia KA Įstatais, LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, LKD įstatais, kitais Lietuvoje galiojančiais įstatymais. Asociacija laikosi Europos Sąjungos teisės normų. Kaniterapijos asociacija yra Lietuvos kinologų draugijos narė.

KA Įstatai (atnaujinti įstatai įreg. Juridinių asmenų registre 2018 05 28).

Etikos kodeksas.

Šunų egzamino nuostatai.

Kaniterapijos asociacijoje egzaminą laikiusių šunų registras, atnaujintas 2024 04 19.

KA Valdybos protokolas dėl šunų egzamino, 2017 03 20.

Išklausiusieji kaniterapijos kursą ir išlaikę egzaminą.

Įstaigos sutikimas rengiant terapinį arba edukacinį užsiėmimą.

Tėvų sutikimas.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas.

E. paštas info@kaniterapija.eu

© Visos teisės saugomos. Nuotraukų, tekstų ar vaizdo medž. kūrėjų teises gina įstatymas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019