Apie mus

komanda

Kaniterapijos asociacija įkurta 2013 metais (įmonės kodas 303127785).

Pirmasis kaniterapijos pagrindų seminaras įvyko 2010 m. rudenį Vilniuje – patirtimi dalijosi Latvijos kaniterapeutai. 2012 m. pabaigoje vykusiame seminare pranešimus skaitė Lenkijos kaniterapeutų sąjungos steigėjai. Besidomintieji terapinėmis šunų savybėmis susipažino su kaniterapijos pagrindais, prasidėjo bendradarbiavimas, o vėliau vis dažniau buvo organizuojami mokymai bei vasaros stovyklos. Buvo organizuoti kaniterapijos asistentų bei kaniterapeutų mokymai.

Kaniterapijos asociacija nuo 2016 m. balandžio 1 d. yra Tarptautinės žmogaus ir gyvūno ryšio organizacijų asociacijos (International Association of Human-Animal Interaction Organizations, IAHAIO) narė – http://www.iahaio.org. 

Kaniterapijos asociacija taip pat yra Lietuvos kinologų draugijos narė.

Savo veiklą asociacija grindžia KA Įstatais, LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu,  LKD įstatais, kitais Lietuvoje galiojančiais įstatymais. Asociacija laikosi Europos Sąjungos teisės normų.

Feel Photo (Monika Adomaitienė, Giedrius Bagaliūnas) nuotraukos

 

KA Įstatai (atnaujinti įstatai įreg. Juridinių asmenų registre 2018 05 28).

Etikos kodeksas.

Šunų egzamino nuostatai.

KA šunų registras, atn. 2021 12 22.

Ne KA šunų registras.

KA Valdybos protokolas, 2017 03 20.

Išklausiusieji kaniterapijos kursą ir išlaikę egz.

Įstaigos sutikimas.

Tėvų sutikimas.

E. paštas info@kaniterapija.eu

© Visos teisės saugomos. Nuotraukų, tekstų ar vaizdo medž. kūrėjų teises gina įstatymas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019