Žinios ir nauja patirtis prof. R.Coppinger paskaitoje

Liepos 30 d. į Vroclavo universitetą atvyksta vienas garsiausių pasaulio šunų etologų, biologijos profesorius Raymond Coppinger (JAV). Mūsų kolegos iš Lenkijos sudarė galimybę nedidelei Kaniterapijos asociacijos ir LKD Mokymo centro atstovų grupei dalyvauti R.Coppinger paskaitoje.

kopingeriai

Raymond Coppinger paskaitos tema – „Naminių šunų etologija ir gyvenamosios aplinkos įtaka jų elgsenai“.

Profesorių R. Coppinger iš kitų garsiausių pasaulio etologų skiria turtinga kinologinė patirtis:  jis daug metų sėkmingai dalyvavo šunų kinkinių varžybose, treniravo ir  veisė kinkinių šunis, atliko šunų streso tyrimus, analizavo šunų energijos poreikius, gilinosi į šunų sveikatos problemas.

Kartu su sutuoktine Lorna profesorius paskelbė daug mokslinių straipsnių. Mokslinės veiklos neapleidžia ir dabar – leidžia knygas apie šunis, drauge su kolegomis jau paskelbė daugiau nei 50 svarbių tyrimų apie šunis, visame pasaulyje skaito paskaitas apie šunų etologiją, elgseną.

Remdamasis atliktais tyrimais, R. Coppinger taip pat suformulavo unikalų požiūrį į terapinius šunis bei šunis – neįgaliųjų pagalbininkus. Dirbantiems edukacijos bei terapijos su šunimis projektuose apie tai bus ypač naudinga išgirsti ir užduoti rūpimus klausimus.

Žmonės laiko šunis savo geriausiais draugais, o ką šunims reiškiame mes? Kas įtakoja šunų elgseną? Kas vyksta šuns galvoje, kuomet šis žiūri į mus savo protingomis akimis?

Pažvelkime į šunis kaip į biologinę rūšį. Apžvelkime tyrimų ir stebėjimų išvadas, pasiremkime eksperimentų rezultatais, kad išsiaiškintume evoliucijos procesus, nulėmusius šunų elgseną.

Paanalizuokime šunų kūno sandarą ir pasvarstykime, kaip tai gali paveikti elgseną? Juk akivaizdu: kūno sandara lemia, kad Aliaskos malamutai laimi kinkinių varžybose, o borderkoliai sėkmingai gano avis.

Kas yra žaidimas ir kodėl šuo žaidžia? Ar šuo protauja? Jei taip, ką jis supranta? Kodėl loja? Kaip motinos ir šuniukų santykiai veikia jų vystymąsi ateityje?

Kokią praktinę naudą gali suteikti žinios apie šunų, vilkų, kojotų, dingų ar pumų adaptaciją ir kaip šios žinios gali būti panaudotos darbinių šunų atveju?

Mūsų planetoje gyvena apie milijardas šunų, kurių didžioji dalis niekada nesegėjo antkaklio, nepatyrė žmonių įtakos daugindamiesi, niekas jų nevedė pasivaikščioti. Tai laisvai gyvenantys (village dogs), gatvės šunys (street dogs). Kodėl laisvai gyvenantys šunys yra panašūs? Kas yra ekologinė niša? Ką reiškia bihevioristinė ekologija?

Šiuos ir daug kitų klausimų profesorius R. Coppinger aptars Vroclavo universitete.

Paskaitą organizuoja Centre of Applied Pet Ethology – COAPE Polska, www.coape.pl.

L. ir R. Coppinger nuotrauka iš https://www.hampshire.edu