Balandžio 18 d. kviečiamas visuotinis KA narių susirinkimas

2023 m. balandžio 18 d. (trečiadienis), 19.00 val. vyks nuotolinis Kaniterapijos asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Kaniterapijos asociacijos 2022 m. finansinės veiklos ataskaita (pranešėja – KA prezidentė V. Citovič-Rul). 

2. Kiti klausimai.

ka logas

Maloniai kviečiame visus KA narius dalyvauti!

Kaniterapijos asociacijos Valdyba