Birželio 17 d. – visuotinis susirinkimas

Birželio 17 d. 17.30 val. Visorių g. 8, Vilniuje, LKD Mokymo centre, kviečiamas Visuotinis Kaniterapijos asociacijos narių susirinkimas.

Vienas iš numatomų svarstyti klausimų – Kaniterapijos asociacijos Įstatų pakeitimai. Maloniai prašome visų KA narių iki birželio 12 d. pateikti savo siūlymus dėl KA Įstatų pakeitimų e.paštu info@kaniterapija.eu.

Įstatus rasite šiame tinklapyje.

Visuotinio KA narių susirinkimo dienotvarkė.