Kur įgyti kaniterapijos žinių?

Kaniterapijos asociacijos (KA) nariai pirmiausia baigė įvadinius kaniterapijos asistentų kursus (22 val. teorijos ir praktikos), kuriuos vedė  Lenkijos kaniterapeutų sąjungos atstovai pagal jų sukurtą ir Lenkijos švietimo ministerijos patvirtintą mokymų programą. Kursai skirtingu metu vyko ir Lietuvoje, ir Lenkijoje.

Baigusieji kaniterapijos asistentų mokymus ir turintieji tai liudijančius sertifikatus pagal KA standartus gali teikti ir teikia edukacijos bei terapijos su šunimis paslaugas tik dalyvaujant atitinkamos srities specialistui (psichologas, specialusis pedagogas, ergoterapeutas, logopedas, kineziterapeutas ir kt.).

Kaniterapijos asistentai, turintieji bazinį universitetinį išsilavinimą (buvo pageidaujama, kad tai būtų biomedicinos, pedagogikos, socialinių mokslų srities išsilavinimas) toliau gilinosi į kaniterapiją ir baigė kaniterapeutų kursus (98 val. teorinių paskaitų, 30 val. praktikos: edukacija ir terapija su šunimis). Kaniteraijos kursą sudarė 128 val. teorinių paskaitų ir praktika, o po to – baigiamasis kaniterapijos egzaminas.

Kaip dar keliame savo kvalifikaciją?

Kaniterapijos asociacijos prezidentė, psichologijos dr. V. Pakalniškienė pasirinko nuotolines podiplomines studijas Denverio gyvūnų asistuojamosios terapijos centre JAV.

KA nariai kėlė kvalifikaciją tarptautinėse terapijos su gyvūnais konferencijose (Paryžius, Varšuva, Talinas, Sankt Peterburgas, Kijevas, Klaipėda ir kt.). Taip pat dalyvavo terapijos su gyvūnais konferencijose Lietuvoje, skaitė jose pranešimus. Dalijosi patirtimi su Estijos ir Ukrainos kaniterapijos specialistais. Estijos kaniterapijos asociacijos padedami, pirmieji Lietuvoje pradėjome projektą „Skaitymas su šunimi“.

Kartu su terapiniais šunimis sėmėmės žinių kaniterapijos vasaros stovyklose (savaitės trukmės stovyklos Lenkijoje: 2014 m. Ilavoje, 2016 m. Mikloševe, kurias organizavo ir savo patirtimi dalijosi Lenkijos kaniterapeutų sąjunga).

Sukaupę patirtį, 2017 m. rudenį savo jėgomis organizavome kaniterapijos asistentų kursus Vilniuje. Planuojame tokius kursus organizuoti bent kartą per metus – sekite informaciją.