Kokie yra kaniterapijos lygiai?

1 lygis. SUSITIKIMAI su šunimis (Animal assisted activities, AAA).

Tai iš anksto suplanuotas žmonių ir šunų susitikimas – bendruomenių, vaikų ugdymo, gydymo įstaigose, reabilitacijos centruose, visuomenės sveikatinimo projektų renginiuose. Susitikimų su šunimis tikslas – sukurti emociškai palankią aplinką, pristatyti šunis kaip socialius, protingus gyvūnus, įdomiai praleisti laiką gyvūnų draugijoje.

Susitikimo tema ir scenarijus numatomi iš anksto, suderinami su įstaigos vadovais arba renginio organizatoriais. Šunys turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos keliamus reikalavimus, turi būti išlaikę I lygio kaniterapijos egzaminą (šuns pažymoje nurodoma, ar jam galima, ar negalima kontaktuoti su dalyviais; pažyma galioja metus). Susitikimą veda kaniterapeutas arba kaniterapeuto asistentas, taip pat gali padėti kaniterapijos savanoriai.

2 lygis. EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI su šunimis (Animal assisted education, AAE).

Tikslingas, iš anksto suplanuotas ir turintis aiškią struktūrą užsiėmimas su šunimis. Koncentruojamasi į akademinius pasiekimus, socialinių įgūdžių bei kognityvinių funkcijų gerinimą, kūrybingumo skatinimą. Siekiama didinti motyvaciją mokytis, bendradarbiauti, mokyti įgūdžių.

Užsiėmimų metu laikomasi iš anksto numatytos temos ir pagal ją parengtų metodikų. Edukaciniai užsiėmimai su šunimi gali būti individualūs, grupiniai, tęstiniai. Šių užsiėmimų metu siekiama pagerinti grupės ar atskiro asmens emocinę būklę, ,,užmegzti“ kontaktą, didinti motyvaciją mokytis, bendradarbiauti, padėti adaptuotis kolektyve, mokyti kolektyvinio darbo įgūdžių, stiprinti savivertės jausmą ir kt.

Šunys turi būti išlaikę I lygio kaniterapijos egzaminą, jei veiklą veda kaniterapeuto asistentas (pažyma šuniui galioja metus, vėliau testas laikomas iš naujo) ir bent vienas iš specialistų: pedagogas, spec. pedagogas, psichologas ir kt. specialiųjų poreikių specialistai; arba II lygio kaniterapijos egzaminą išlaikęs šuo ir kaniterapeuto asistentas.

3 lygis. KANITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (Animal assisted therapy).

Dažniausiai būna individualūs arba mažose grupelėse (2 – 3 žmonės). Kaniterapiją gali skirti gydytojas, psichologas arba kt. sveikatos priežiūros specialistas. Paciento sveikatinimo veiklai vadovauja kaniterapeutas, taip pat dalyvauja atitinkamos srities specialistas (psichologas, logopedas,  kineziterapeutas) arba šių specialistų komanda. Pagal iš anksto numatytą sveikatinimo planą su pacientu dirba kaniterapeutas ir kaniterapeuto asistentas bei šuo (turi II lygio terapinio šuns pažymėjimą). Jei reikia, kaniterapijos metu dalyvauja vaiko tėvai, paciento globėjai. Užsiėmimai registruojami, fiksuojamos išvados.

Sveikatinimo eiga analizuojama, specialistai daro išvadas, aptaria rezultatus. Gydytojas arba kt. sveikatos priežiūros specialistas vertina paciento sveikatos būklę kaniterapijos kurso pradžioje ir pabaigoje.  Atsižvelgus į tai, modeliuojamos kitos specialiųjų poreikių veiklos.

Sveikatinimo su šunimis metu gali būti siekiama įvairių tikslų: gerinti emocinę būseną, stiprinti stambiąją bei smulkiąją motoriką, didinti dėmesio koncentraciją, stimuliuoti kalbos raidą ir t.t.

Visose išvardytose veiklose privaloma laikytis šuns gerovę užtikrinančių reikalavimų, patvirtintų Kaniterapijos asociacijos veiklos nuostatose, Gyvūnų globos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės normų.