Kokius kursus baigia kaniterapijos asistentai?

Kaniterapijos asistentas (terapinio šuns vedlys) pagal Kaniterapijos asociacijos standartus turi būti išklausęs 22 valandų trukmės kaniterapijos asistentų kursus.

Šiuos kursus jau keletą kartų organizavome ir Lietuvoje. Paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė atitinkamą kvalifikaciją turintys kolegos kaniterapeutai iš Lenkijos.

Kursų programą sudarėme remdamiesi mūsų (Kaniterapijos asociacija) partnerio – Lenkijos kaniterapeutų sąjungos (Polskie towarzystwo kynoterapeutyczne) analogiška mokymų programa.

Kaniterapijos asistentų kursų programoje išskirtinis dėmesys skiriamas paskaitoms apie terapinį šunį.

Tai ir mažo šuniuko pirminės atrankos kriterijai, įvairių šunų veislių prigimtinių savybių lyginamoji analizė ir praktinis pažinimas, ankstyvojo šuniukų neurologinio stimuliavimo ir socializavimo svarba, šuns kūno „kalbos“ pažinimas, šuns streso signalų „skaitymas“ ir reagavimas, terapinių šunų gerovės standartai ir kodėl būtina jų laikytis.

Šiuose mokymuose taip pat daug kalbama apie privalomuosius dokumentus (išlaikyti šunų testai; tėvų, gydymo arba mokymo įstaigų sutikimai; šunų sveikatos tyrimų pažymos; veterinariniai leidimai ir kt.). Daug dėmesio skiriama kaniterapijos etikai, moraliniams šios veiklos aspektams, terapinės veiklos su šunimis standartams, specialistų komandos funkcijoms (kaniterapijos asistentas turi teisę dirbti tik su atitinkamos srities specialistu) aptarti.

Tai tik dalis teorinių ir praktinių žinių, kurias privalo įgyti būsimieji kaniterapijos asistentai – terapinių šunų vedliai. Kaniterapijos asistentai, užsiimantys terapine veikla su šunimis, vadovaujasi „mokymosi visą gyvenimą“ požiūriu.