Dalyvavo Gina Davies mokymuose

Gegužės 7,8 ir 11 dienomis Vilniaus Šilo specialiojoje mokykloje vyko logopedės, programos „Attention Autism“ autorės Gina Davies mokymai pedagogams bei kitiems specialistams.

 

Pratybu momentas

Šiuose mokymuose dalyvavo ir Kaniterapijos asociacijos narės Sigrida Rupšytė – Paleičikė, Joana Grygutis bei Veslava Citovič – Rul.

„Gina Davies Autism Centre” įkūrėja, logopedė Gina Davies (Didžioji Britanija) yra sukaupusi daugiau kaip 40 metų darbo su autistinio spektro sutrikimų turinčiais vaikais patirtį. Lietuvoje G.Davies svečiavosi ne pirmą kartą, ji skaitė paskaitas, vedė seminarus bei pratybas ir, pasak mokymų dalyvių, žavėjo ne tik savo žiniomis bei patirtimi, bet ir ekspresija, darbo metodų organiškumu.

G.Davies savo sukurtą metodiką grindžia vaiko raidos dėsniais, todėl paklausta, ar tokie užsiėmimai, jų logika bei seka gali būti taikoma neurotipiškiems vaikams, lektorė, pabrėždama užsiėmimų tikslingumą kiekvienam vaikui, teigė: „Žinoma, kad taip! Juk vizualumu pagrįstas komunikacijos, kalbos lavinimo metodas tinka įvairiems tikslams, nes jie tvirtai remiasi vaiko raida“.

Vaikai mokomi sutelkti dėmesį, atidžiai sekti veiksmų seką, sulaukti savo eilės, savarankiškai atlikti darbą ir susitvarkyti darbo vietą – tai įgūdžiai, reikalingi gyvenime, deja, vis daugiau tipiškos ir netipiškos raidos vaikų dėl skirtingų priežasčių jų stokoja.

Lektorės G.Davies nuomone, erdvės mokytojo kūrybiškumui pasireikšti yra apstu!

spindi

Užsiėmimų metu ir juos planuojant vadovaujamasi principais, padedančiais procesą padaryti vaikui patrauklia, malonia veikla, į kurią jis natūraliai, lyg nejučia įsitraukia. Veiklos tokios patrauklios, kad paprasčiausiai neįmanoma atsispirti sukurtai galimybei mokytis.

Seminare „Bendravimas su tėvais” buvo apžvelgti jautriausi komunikacijos su tėvais taškai, lektorė akcentavo įsiklausymą, pasitikėjimo kūrimą ir geriausios įmanomos komunikacijos galimybę, patiriant įtampą, ilgalaikį, alinamą stresą, nerimą dėl savo atžalos – su tuo nuolat susiduria ypatingų vaikų tėvai.

Dėkojame asociacijai „Lietaus vaikai” už galimybę įgyti žinių, tobulinti savo veiklą, įtraukiant į šį procesą ir terapinius šunis.

Sigrida Rupšytė-Paleičikė

https://www.facebook.com/ginadaviesautism/