Susitikimai, edukacija, kaniterapija – tai ne tas pats!

Kaniterapija pastaruoju metu tampa vis populiaresnė. Net paprasčiausi susitikimai ar dresuotų šuniukų pasirodymai, smagus pasilakstymas su šuniukais vaikų stovyklose ar kitokios programos su gyvūnais jau pavadinami kaniterapija.

G.Kavaliauskaite photo

Toks sąvokų painiojimas iškreipia, o dažnai ir sumenkina, pačią kaniterapijos idėją. Tampa nebeaiškus terapinės veiklos su šunimis tikslas bei esmė.

Neišradinėkime dviračio – geriau pasiremkime Tarptautinės žmogaus ir gyvūno ryšio organizacijų asociacijos (International Association of Human-Animal Interaction Organizations, IAHAIO) pagrindiniu dokumentu – „The IAHAIO Whitepaper“.

Kaniterapijos asociacija yra IAHAIO narė ir vadovaujasi būtent šiais standartais.

Pirmas lygis. SUSITIKIMAI su šunimis (Animal assisted activities, AAA).

susitikimai

Tai iš anksto suplanuotas žmonių ir šunų susitikimas – bendruomenių, vaikų ugdymo, gydymo įstaigose, reabilitacijos centruose, visuomenės sveikatinimo projektų renginiuose. Susitikimų su šunimis tikslas – sukurti emociškai palankią aplinką, pristatyti šunis kaip socialius, protingus gyvūnus, įdomiai ir smagiai praleisti laiką draugiškų gyvūnų draugijoje.

Susitikimo tema ir scenarijus numatomi iš anksto, suderinami su įstaigos, organizacijos  vadovais – renginio organizatoriais. Į susitikimą atvykstantys šunys turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos keliamus reikalavimus, turi būti išlaikę I lygio kaniterapijos egzaminą (šuns pažymoje nurodoma, ar jam galima, ar negalima kontaktuoti su dalyviais; pažyma galioja metus). Susitikimą veda kaniterapeutas arba kaniterapijos asistentas, taip pat gali padėti kaniterapijos savanoriai.

Antras lygis. EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI su šunimis (Animal assisted education, AAE).

edukacija su sunimi

Tikslingas, iš anksto suplanuotas ir turintis aiškią struktūrą užsiėmimas su šunimis. Koncentruojamasi į akademinius pasiekimus, socialinių įgūdžių bei kognityvinių funkcijų gerinimą, kūrybingumo skatinimą. Siekiama didinti motyvaciją mokytis, bendradarbiauti, mokyti tamk tikrų įgūdžių.

Užsiėmimų metu laikomasi iš anksto numatytos temos ir pagal ją parengtų metodikų. Edukaciniai užsiėmimai su šunimi gali būti individualūs, grupiniai, tęstiniai. Šių užsiėmimų metu siekiama pagerinti grupės ar atskiro asmens emocinę būklę, ,,užmegzti“ kontaktą, didinti motyvaciją mokytis, bendradarbiauti, padėti adaptuotis kolektyve, mokyti kolektyvinio darbo įgūdžių, stiprinti savivertės jausmą ir kt.

Šunys turi būti išlaikę I lygio kaniterapijos egzaminą, jei užsiėmimą veda kaniterapijos asistentas (pažyma šuniui galioja metus, vėliau testas laikomas iš naujo) kartu su  šioje įstaigoje dirbančiu specialistu – pedagogu, spec. pedagogu, psichologu arba kt. specialistu; arba II lygio kaniterapijos egzaminą išlaikęs šuo ir kaniterapijos asistentas.

Trečias lygis. KANITERAPIJOS UŽSIĖMIMAI (Animal assisted therapy, AAT).

terapija su sunimi

Dažniausiai būna individualūs arba mažose grupelėse (2 – 3 žmonės).

Atkreipiame dėmesį: būtent šis, trečiasis, lygis jau gali būti vadinamas kaniterapija.

Kaniterapiją gali skirti gydytojas, psichologas arba kt. sveikatos priežiūros specialistas. Paciento sveikatinimo veiklai vadovauja kaniterapeutas, taip pat dalyvauja atitinkamos srities specialistas (psichologas, logopedas,  kineziterapeutas) arba šių specialistų komanda. Pagal iš anksto numatytą sveikatinimo planą su pacientu dirba kaniterapeutas ir kaniterapeuto asistentas bei šuo (turi II lygio terapinio šuns pažymėjimą). Jei reikia, kaniterapijos metu dalyvauja vaiko tėvai, paciento globėjai. Užsiėmimai registruojami, fiksuojamos išvados.

Sveikatinimo eiga analizuojama, specialistai daro išvadas, aptaria rezultatus. Gydytojas arba kt. sveikatos priežiūros specialistas vertina paciento sveikatos būklę kaniterapijos kurso pradžioje ir pabaigoje.  Atsižvelgus į tai, modeliuojamos kitos specialiųjų poreikių veiklos.

Sveikatinimo su šunimis metu gali būti siekiama įvairių tikslų: gerinti paciento emocinę būseną, lavinti bei stiprinti stambiąją ar smulkiąją motoriką, didinti dėmesio koncentraciją, stimuliuoti kalbos raidą ir t.t.

Visose išvardytose veiklose laikomasi šuns gerovę užtikrinančių reikalavimų, patvirtintų Kaniterapijos asociacijos veiklos nuostatose, Gyvūnų globos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės normų.

Kaniterapijos kursą išklausiusių asmenų sąrašas čia.

Guodos Kavaliauskaitės, Bertos Balsytės ir KA nuotraukos