Šaukiamas Kaniterapijos asociacijos ataskaitinis susirinkimas

2024 m. balandžio 11 d. (ketvirtadienis), 19.00 val. vyks nuotolinis Kaniterapijos asociacijos narių visuotinis susirinkimas.

Kaniterapijos asociacijos ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Kaniterapijos asociacijos 2023 m. finansinės veiklos ataskaita (pranešėja – KA prezidentė V. Citovič-Rul). 

2. Kiti klausimai.

Maloniai kviečiame visus KA narius dalyvauti!

Kaniterapijos asociacijos Valdyba